Aktuality

V dňoch 21.-23. novembra 2023 prebieha v rámci Medzinárodnej teatrologickej konferencie workshop zameraný na potenciál tvorivého zdroja preformera už priamo v procese tvorby.  Jednou z úloh účastníkov bude hľadanie zdrojov pre tvorivý proces, ktoré umožňujú otvoriť cesty k rozličným postupom a neprebádaným prepojeniam umeleckého materiálu. Počiatočné impulzy budú vychádzať z anatómie pohybu a tela, z hry na hudobných nástrojoch, z práce s textom alebo tiež výtvarným objektom a materiálom. Pri práci s každou z týchto zložiek má nezastupiteľné miesto rytmus, a preto v priebehu rôznych fáz workshopu bude tento aspekt rozvíjaný.

Workshop Tvorivé zdroje perfomera
Lektori Andrej Kalinka a Milan Kozánek

Vždy o 10:00 - 13:00 hod. a o 14:00 - 17:00 hod.

Fakulta dramatických umení AU, miestnosť č. 222 

 

Prihlasovanie na workshop bolo ukončené 8.11.2023

kontaktná osoba: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu