Artorium

Festival ARTORIUM sa uskutoční sa v dňoch 17.10.2022 - 20.10.2022 v priestoroch Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Projekt je venovaný prezentácii najmä divadelných inscenácií európskych vysokých umeleckých škôl, výtvarnému, filmovému a hudobnému umeniu, a tiež kreatívnym dielňam.
Projekt ARTORIUM ponúka tvorivý priestor študentom, pedagógom a umeleckej obci mesta na konfrontáciu a percepciu umeleckej tvorby rôznych žánrov, ktorá vznikla na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici a pôde prizvaných vysokých umeleckých škôl v ostatnom akademickom roku:

  • Akadémia divadla Dimitri (Švajčiarsko)
  • Kyjevská národná univerzita divadla, filmu a televízie I.K. Karpenko-Kary (Ukrajina)
  • Akadémia umení v Novom Sade (Srbsko)
  • Akadémia divadla, filmu a televízie v Ľubľane (Slovinsko)
  • Akadémia divadelných umení Stanislawa Wispiańskiego v Krakove (Poľsko)
  • Akadémia divadelných umení Stanislawa Wispiańskiego v Krakove, pobočka vo Vroclave (Poľsko)
  • Vysoká škola múzických umení v Bratislave (Slovensko)


Zámerom Fakulty dramatických umení ako hlavného usporiadateľa projektu je ponúknuť mladým ľuďom priestor na umeleckú tvorbu, na jej prezentáciu a konfrontáciu tvorivých postupov a výsledkov v rámci tvorby európskych vysokých umeleckých škôl, a zároveň povzbudiť záujem o umeleckú produkciu v regióne.
Dvanásty ročník medzinárodného festivalu vysokých umeleckých škôl – Artorium 2022 sa bude niesť v znamení hesla: „SPOJENIE”, ktoré bolo vytvorené študentmi a organizátormi Artoria 2021.

Program festivalu