Artorium

Festival ARTORIUM sa uskutoční sa v dňoch 16.10.2023 - 19.10.2023 v priestoroch Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Projekt je venovaný prezentácii najmä divadelných inscenácií európskych vysokých umeleckých škôl, výtvarnému, filmovému a hudobnému umeniu, a tiež kreatívnym dielňam.
Projekt ARTORIUM ponúka tvorivý priestor študentom, pedagógom a umeleckej obci mesta na konfrontáciu a percepciu umeleckej tvorby rôznych žánrov, ktorá vznikla na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici a pôde prizvaných vysokých umeleckých škôl v ostatnom akademickom roku:

  • Akadémia umení v Belehrade (Srbsko)
  • Akadémia múzických umení v Prahe (Česká republika)
  • Akadémia divadelných umení Stanislawa Wispiańskiego v Krakove, pobočka vo Vroclave (Poľsko)
  • Vysoká škola múzických umení v Bratislave (Slovensko)
  • Akadémia umení v Banskej Bystrici


Zámerom Fakulty dramatických umení ako hlavného usporiadateľa projektu je ponúknuť mladým ľuďom priestor na umeleckú tvorbu, na jej prezentáciu a konfrontáciu tvorivých postupov a výsledkov v rámci tvorby európskych vysokých umeleckých škôl, a zároveň povzbudiť záujem o umeleckú produkciu v regióne.
Trinásty ročník medzinárodného festivalu vysokých umeleckých škôl – Artorium 2023 sa bude niesť v znamení otázky: „STOJÍ NÁM TO ZA TO?!”, ktoré bolo vytvorené študentmi a organizátormi Artoria 2022.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.