Repertoár

Mozaika stredoeurópskej spoločnosti. Súčasný poľský dramatik Paweł Demirski v jednotlivých čriepkoch analyzuje komplexy, predsudky a tabu spojené s vnímaním sexuality a rodu. Vtipne a brutálne zároveň. Životy jednotlivcov sledujeme na pozadí pokrivených naratívov z prostredia politiky, náboženstva, vzdelávacieho systému a show-biznisu. V čase opätovných návrhov na sprísnenie interupcií a parlamentnej neochoty či nemohúcnosti prijať právne rámce pre LGBTI+ ľudí sa pýtame: dokážeme byť vnútorne slobodní a dopriať slobodu iným?

Autor: Paweł Demirski
Preklad, úprava, réžia: Peter Galdík
Scénografická spolupráca: Alžbeta Vrzgula, Alžbeta Kutliaková, Ján Tereba

Pedagogické vedenie: doc. Mgr. art. František Výrostko

Ďakujeme zbernému dvoru Trstená, za sponzorské poskytnutie scénických prvkov.

Premiéra: 15.02.2023

Dĺžka inscenácie: 120min. s prestávkou

 

Účinkujú

Ondrej Ferko, Alexandra Ferková, Rebeka Fučeková, Stela Hrušovská, Simona Kaščáková, Filip Koiš, Zuzana Motýľová, Peter Nagy, Jakub Petrík, Daniela Rakytová, Andrea Šoltésová, Adam Török, Andrea Uličná, Adrián Urda
 
Autorka fotografií: Marcela Záchenská
 
IMG 0734IMG 0765IMG 2039IMG 2296IMG 2396IMG 2709IMG 2805IMG 3030IMG 3360IMG 3452