Divadlo AU

Divadlo Akadémie umení ponúka študentom Katedry herectva a Divadelnej réžie a dramaturgie priestor na ich umeleckú tvorbu a jej prezentáciu, možnosť tvoriť aj nad rámec vyučovacieho procesu a vďaka divákom konfrontovať svoje umelecké počiny.

Profesionálne divadlo študentov a pedagógov je pre verejnosť otvorené 9 mesiacov v roku, od októbra do júna. Program tvorí stály repertoár pozostávajúci z absolventských a ročníkových inscenácií poslucháčov Katedry hereckej tvorba Katedry divadelnej réžie a dramaturgie.
Divadlo ponúka dva priestory – veľké a malé divadelné štúdio. Celkový priestor divadla je vyťažený v maximálnej miere. Okrem skúšobných procesov, záverečných skúšok hlavných predmetov, divadelných premiér sa divadlo stáva priestorom pre workshopy, konferencie, semináre, či hosťujúce predstavenia, a v neposlednom rade pre medzinárodný projekt vysokých umeleckých škôl – Artorium.

Vstupné na študentské predstavenia je dobrovoľné, viac informácií nájdete v sekcii program, kontakt a rezervácie.

Tešíme sa na vašu návštevu!

Program

Aktuálne predstavenia

28. február, 18:30

NUDA NA PLÁŽI / 2. premiéra

veľké štúdio

29. február, 18:30

NUDA NA PLÁŽI / 3. premiéra

veľké štúdio

4. marec, 17:00

ČEREŠNE PRE CARMEN

malé štúdio

7. marec, 17:00

ZÁZRAKOVANIE /premiéra

veľké štúdio

8. marec, 17:00

ZÁZRAKOVANIE /rozprávka

veľké štúdio

11. marec, 18:30

MUČENÍK

veľké štúdio

13. marec, 18:30

NUDA NA PLÁŽI

veľké štúdio

14. marec, 17:00

SOJKA

malé štúdio

18. marec, 17:00

CHARLIEHO MALÉ TAJOMSTVÁ

malé štúdio

20. marec, 18:30

NEDEĽNÉ ŠACHY S TISOM / premiéra

veľké štúdio

21. marec, 18:30

ZABIJAK JOE

malé štúdio

Repertoár

Plagáty programov