Repertoár

Na pozadí reálnych historických udalostí Tadeusz Słobodzianek zachytáva poľsko-židovské vzťahy spolužiakov jednej triedy, a to pred, počas a po vojne. Pravdepodobne najzávažnejšou udalosťou, ktorá otrasie vzťahmi kolektívu a rozdelí ho na dva samostatné tábory, sa v príbehu hry stáva pogrom spáchaný zo strany Poliakov na Židov, konkrétnejšie zo strany vlastných rovesníkov.
Inscenáciu hry Naša trieda – s podtitulom Gens una sumus (v preklade z latinčiny Sme jeden rod alebo Sme jedna rodina.) – uvádza Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici v slovenskej premiére.
Poslucháči tretieho ročníka bakalárskeho stupňa Katedry herectva FDU AU, pod režijným vedením prof. Mgr. Ljuboslava Majeru, si kladú zásadné otázky: „Kto má pravdu, a kto nie? Má každý vlastnú pravdu? A je to v poriadku?“ Javiskové spracovanie Słobodziankovej hry poukazuje na stále prítomnú neochotu zmeniť naučený (spoločenskými normami formovaný) stereotyp vnímania a akceptovania rozdielností a odmietania tolerovať ich.

Autor: Tadeusz Słobodzianek
Preklad: Tomáš Horváth
Podtitul inscenácie: Gens una sumus
Réžia, úprava, scénický dizajn a výber hudby: prof. Mgr. Ljuboslav Majera
Asistent réžie: Jaroslav Voľanský
Pedagogické vedenie: doc. Jan Přeučil, Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD., Mgr. art. Matúš Hollý

Premiéra: 23.06.2021
Dĺžka inscenácie: 90 min.

Osoby a obsadenie

Dora
Jana Kleinová

Zocha
Lucia Kandrová

Ráchel, Marianna
Janka Balková, Andrea Süttöová

Jakub Kac
Samuel Teicher

Rysiek
Andrej Bílik / Lukáš Kečkeš

Menachem
Lukáš Frankovič

Zygmunt
Kevin Ivanko

Heniek

Henrich Pittner

Vladek
Filip Brišák

Abram
Richard Galdun

Autorka fotografií: Zuzana Štrkula
 
nasa trieda01nasa trieda02nasa trieda03nasa trieda04nasa trieda06nasa trieda07nasa trieda08nasa trieda09nasa trieda10nasa trieda11