Aktuality

Pozývame vás na masterclass Viliama Dočolomanského, ktorý sa uskutoční 23. novembra o 17:00 vo veľkom štúdiu Divadla Akadémie umení.

Viliam Dočolomanský je uznávaný a oceňovaný režisér a umelecký riaditeľ medzinárodného divadelného štúdia Farma v jeskyni, ktoré sa zameriava na tvorbu, vývoj a výskum ľudského prejavu. Súčasná tvorba súboru prekračuje hranice žánrov fyzického, tanečného či hudobného divadla. Vychádza z dlhodobého výskumu, ktorý je zameraný na odovzdávanie ľudskej skúsenosti za hranicami slov a limitov bežného chápania(napr. odkazy na menšinové kultúry, hudbu, fyzický prejav, atmosféru a skutočnosti spojené s konkrétnym miestom. Masterclass má formu interaktívnej prednášky spojenej s premietaním a diskusiou.

VSTUP VOĽNÝ

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu