Aktuality

 

Posledný novembrový týždeň bude už tradične patriť našej teatrologickej konferencii. Témou 20. ročníka je "Divadlo pre 21. storočie." Srdečne pozývame nie len odbornú, ale aj laickú verejnosť. Vstup na podujatie je voľný. Podujatie sa uskutoční 24.-25. novembra 2023.

O konferencii:

Aké osobnosti, teórie a prax ovplyvnili formovanie scénického umenia na počiatku nového milénia? Mení sa podstata divadla vplyvom doby? Aké je dnešné divadlo, aké osobnosti, súbory, postupy či témy v ňom máme, ako a aké hodnoty súčasné divadlo tvorí a reflektuje? Pozoruhodné môžu byť nové iniciatívy, ktoré sa práve zjavujú, ale aj ich komparácie so staršími divadelnými osobnosťami, umeleckými smermi, školami, ktoré stále znova vstupujú do diskurzu s divadelnými generáciami. Dokáže súčasné divadlo sprostredkovať zrozumiteľné obsahy? Potrebuje nové divadlo nového diváka? Odpovede nielen na tieto otázky sa stanú predmetom reflexie a výskumu témy „Divadlo pre 21. storočie“, ktorá sa stala kľúčovou pre jubilejný, 20. ročník projektu.

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

 

Program piatok

10:30 - 11:00 Privítanie účastníkov
11:00 - 12:30 Blok vedie Miloš Mistrík
12:45 – 14:00 Obedná prestávka
14:00 – 14:30 Keynote speech
14:30 – 16:15 Blok vedie Elena Knopová
16:15 – 16:30 Krátka prestávka
16:30 – 18:00 Blok vedie Matúš Oľha
19:00 – 20:00 Divadelné predstavenie (monodráma) Stephen Chbosky: Charlieho malé tajomstvá

Program sobota

10:00 – 12:00 Blok vedie Peter Himič
12:00 – 13:00 Obedná prestávka
13:00 – 15:30 Časť venovaná doktorandom, Blok vedie Elena Knopová
15:30 – 16:00 Záverečná zhrňujúca diskusia


pdfProgram_SK

pdfProgram_EN

pdfAbstrakty príspevkov_SK

pdfPaper abstracts_EN

 

 konferencia 2023 plagat